Reklamační řád a záruka

 

Reklamační řád dle zákona č.40/1964Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002Sb.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží následně poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty (dopravce PPL) protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. (Zboží je pro přepravu pojištěné u přepravce.) 

Zákazník má právo, aby závada byla včas a řádně odstraněna. Dále má právo žádat o vrácení peněz v případě, že jde o závadu neodstranitelnou, jde-li o závadu odstranitelnou, pak z důvodu, že u zboží se vyskytla 3x uznaná stejná závada nebo 4x uznaná závada různá.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

U vybraného zboží je záruka nadstandardní dle podmínek výrobce nebo dodavatele.

(záruka od 2 do 15 let) 

Ke každému zboží je přiložen záruční list. V případě jeho ztráty je možné předložit jako záruční list fakturu nebo paragon na dané zboží.

 

Záruka se nevztahuje na:

  • bylo reklamováno po záruční době
  • na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, ohněm, elektrickým proudem atd.
  • došlo k neoprávněné změně v záručním listě
  • zboží bylo poškozeno nesprávným skladováním, ošetřováním (čištěním)Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 16.10.2009 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit.1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem - (připravte si fakturu, nebo záruční list.)2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (fatura, záruční list, dodací list) 
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji k Vaší spokojenosti. U nestandardního zboží nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.
  • Dohodneme s Vámi další postup pro co nejkratší vyřešení Vaší reklamace.

Postup při reklamaci:

1) Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem - (připravte si fakturu, nebo záruční list.)

Dohodneme s Vámi další postup pro co nejkratší vyřešení Vaší reklamace.

2) Zboží zašlete (ne na dobírku) na naši adresu a dbejte aby nedošlo ke zbytečnému poškození původního obalu.

3) Do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu.

4) Přiložte doklad (kopii) o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (faktura, záruční list, dodací list).

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji k Vaší spokojenosti. U nestandardního zboží nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.