Žádost o sponzorství / spolupráci

Podmínky přijetí požadavku sponzorství:

Materiály s žádostí je nutné dodat elektronicky ve formátu PDF nebo v tištěné podobě. Způsob doručení je možný emailem na obchod@paramedik.eu, klasickou poštou nebo osobně.

Aby bylo možné objektivně žádost posoudit, materiál by měl obsahovat tyto náležitosti:

  • Představení žadatele (reference)
  • Představení projektu / spolupráce 
  • Požadovaná forma sponzorství / spolupráce
  • Výše nebo výčet požadovaného sponzorství / spolupráce
  • Reciproční nabídka
  • Shrnutí (Proč podpořit právě tento projekt nebo výhody spolupráce)
  • Kontakt na žadatele

 

Takto zpracovaný materiál je možné objektivně posoudit, další přílohy nad rámec jsou posuzovány kladně. Po posouzení požadavku bude zaslána žadateli zpráva s rozhodnutím nebo návrhem dalších možností.

Nejvhodnější (doporučený) termín pro zaslání sponzorského požadavku je vždy konec a začátek kalendářního roku.

 

UPOZORŇENÍ: Zasláním požadavku, nevzniká žádný právní nárok na sponzorství nebo spolupráci.